Heeft u een vraag? Bel 06 - 131 88 092 of stuur een mail naar info@toekomstgerichtwonen.nl

De mogelijkheden van domotica  bij langer zelfstandig thuiswonen en zorg.

Wanneer u gebruik maakt van domotica in de zorg zullen er verschillende installaties en apparaten aan elkaar gekoppeld worden, waardoor ze als één geheel bestuurd kunnen worden. Doordat domotica in de zorg heel breed toepasbaar is ligt de keuze helemaal bij uzelf om te bepalen  welke installaties en apparaten u aan wilt sluiten op het systeem. U kunt hierbij denken aan het op afstand gebruik maken van videocommunicatie, waardoor de verzorger, familie en/of mantelzorg ten allen tijde contact kan hebben met de bewoner. Maar ook kan de bewoner zelf  makkelijker contact leggen met de buitenwereld en bijvoorbeeld beeldbellen met de kleinkinderen. Domotica zorgt bij een juiste toepassing en uitleg dat de bewoners uit hun isolement kunnen komen en weer meer aan de maatschappij deelnemen. En daarnaast kan de bewoner ook gemonitord worden met behulp van sensoren. Dankzij deze sensoren kan er gebruik gemaakt worden van valdetectie, noodsituatie detectie en dwaaldetectie. Zo krijgt de verzorger meteen een signaal wanneer er iets gebeurt, waardoor deze zo snel mogelijk te hulp kan schieten.

Ook kan er gebruik gemaakt worden van camera’s om bij te houden waar de bewoner mee bezig is en of er veranderingen zijn in het gedrag of leefpatroon. Deze moderne techniek zorgt ervoor dat het automatiseren en op afstand besturen van deze netwerken vanaf nu heel eenvoudig is. Deze technologie op het gebied van communicatie en informatie is dan ook heel goed toe te passen om zorgtaken een stuk gemakkelijker te maken.

De voordelen van domotica zorg

  • Doordat zorgverleners en/of familie bewoners vanaf nu op afstand in de gaten kunnen houden, worden zorgtaken veel eenvoudiger.
  • Ouderen en verstandelijk of lichamelijk gehandicapten kunnen op deze manier veel langer zelfstandig blijven wonen, aangezien mantelzorgers nu veel gemakkelijker kunnen helpen en op blijven letten.
  • Het vereenvoudigen van zorgtaken voor de verzorgers, waardoor
    hulpbehoevende langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En de belasting op
    verzorgers minder wordt en dus makkelijker en leuker vol te houden zijn.
  • Toename in de veiligheid van de hulpbehoevende, dankzij beveiligingssystemen die meteen een melding geven wanneer er iets aan de hand is. maar ook het gevoel van veiligheid en wetende dat er bij nood iemand zal komen is voor veel bewoners en geruststellend gevoel bij het langer zelfstandig thuis wonen.