Heeft u een vraag? Bel 06 - 131 88 092 of stuur een mail naar info@toekomstgerichtwonen.nl

Veel mensen kunnen het slechter worden van hun ogen compenseren met een bril. Vaak is deze situatie (qua sterkte) voor lange tijd stabiel. Als u ouder wordt kan daar plots verandering in komen.
U gaat (nog) slechter zien. Aanpassingen aan uw huis kunnen de achteruitgang misschien niet stabiliseren, maar het leven op een aantal fronten wel veraangenamen en vergemakkelijken.
Toekomstgericht wonen kan u helpen om deze aanpassingen te realiseren. Aanpassingen die ontworpen zijn door de branche in overleg met zorgprofessionals en Bartiméus. Wij gaan hier graag met u over in gesprek.
Een aantal voorbeelden:

*bewoners die slecht zien hebben voor bepaalde handelingen (bijv. koken of 
lezen)meer licht van een bepaalde kleur nodig. Een licht-plan kan hierbij helpen. 
Daarin kunnen ook regelbare verlichting (zoals dimbaarheid, automatisch 
inschakelen verlichting als het schemer of donker wordt) in opgenomen worden.

*Mensen die slecht zien struikelen gemakkelijk. Het aanbrengen van extra 
stopcontacten verminderd het gebruik van verlengsnoeren.

*Met een ”slimme” rookmelder kunnen bij brandalarm de TV, de audio en de 
kookplaat automatisch uitgeschakeld worden terwijl tegelijkertijd de lichten en 
gordijnen automatisch open gaan zodat er een vluchtroute gecreëerd wordt.
*Ook kan er een lichtlijn  worden aangebracht die de weg naar het toilet en of badkamer duidelijk aangeeft.

*Als er aangebeld wordt is het moeilijk om te zien wie er voor de deur staat. Naast 
het aanbrengen van een lamp kan een camerasysteem uitkomst bieden. Een 
beeltenis van de bezoeker kan op de TV, tablet of de smartphone weergegeven 
worden en kan de bewoner eerst vragen wie er voor de deur staat.

*Ook kunnen diverse apparaten met een tablet, smartphone of laptop aangezet 
worden. Denk daarbij onder andere aan de verwarming, de lampen, de gordijnen, 
de TV.
Op een tablet kunnen we met grote duidelijk 
herkenbare bedieningsknoppen werken.

Door bovengenoemde aanpassingen worden voor slechtziende mensen hindernissen weggenomen en kunnen zij hun beperkt gezichtsvermogen optimaal gebruiken voor het op peil houden van hun kwaliteit van leven.
Wij kunnen samen met u een plan maken om uw woning veiliger en comfortabeler te maken.