Heeft u een vraag? Bel 06 - 131 88 092 of stuur een mail naar info@toekomstgerichtwonen.nl

Veiligheid en zorg;

Zelfstandig wonen willen wij allemaal. Zeker als onze zorgbehoefte laag is. Veiligheidsaspecten kunnen er echter voor zorgen dat de mogelijkheid tot zelfstandig wonen ter discussie komt te staan. Veel oplossingen gericht op veiligheid kunnen deze problemen soms oplossen. Daarnaast geeft de wetenschap dat u dingen goed geregeld heeft u ook rust en vertrouwen.

Bij ToekomstGericht Wonen kunnen wij helpen om te bepalen waar u behoefte aan heeft, daarnaast kunnen wij ook helpen om de benodigde woningaanpassingen te verrichten.
Hieronder vindt u een aantal voorbeelden die gebaseerd zijn op de volgende uitspraak:

“Ik wil mij veilig voelen in mijn eigen huis in de wetenschap dat:

  • Ik kan alarmeren als er iets is en er hulp volgt!”  

*Met een persoonsalarm of de woning voorzien van een alarmeringssysteem dat actief personen belt zoals uw mantelzorger of professionele zorg, zodra u alarm slaat of als u valt.

*Wij kunnen dit combineren met een spreek/ luister verbinding zodat iemand mee kan luisteren als er bijvoorbeeld een vreemde voor de deur staat.

*Wij kunnen dit combineren met een camerasysteem.

  • Brand zo vroeg mogelijk gedetecteerd wordt!” 

*Wij kunnen hiertoe brand- en rookmelders installeren, zij gaan af zodra ze brand

*Detecteren en kunnen deze koppelen met een melding aan de brandweer meldcentrale en of uw zorgverlener.

*Wij kunnen de melders ook koppelen met bijvoorbeeld het fornuis of de inductiekookplaat zodat deze automatisch uitgeschakeld wordt en kan verlichting ingeschakeld worden. Zo kan ook een eventuele vluchtroute aangegeven worden en ziet iemand die slechthorend is dat er een alarm afgaat.

  • Er goede inbraakbeveiliging is!” 

*Wij kunnen hiertoe de ramen en deuren van veiligheidssloten voorzien.

*De voor en achterdeur van automatische verlichting voorzien.

*Een inbraakalarm die ook meteen familie of de verzorging alarmeert en verlichting aan laat gaan.

  • In een nood situatie de hulp snel bij mij is. Ook al kan ik zelf niet de deur openen!”

*een sleutelkluis, nummercode tot elektrische sloten en het openen van de deur met een smartphone.

*Er zijn sloten die openen op de vingerafdruk van bijvoorbeeld uw zoon of dochter.

*Er zijn elektronische herkenningssystemen die u aan uw zorgverlener mee kunt geven.

  • Ik avonds goed kan zien wie er voor de deur staat

*Een moderne oplossing voor het spionnetje en een lamp in het portaal is een beeld-/geluidverbinding met de voordeur. Dit kan bijvoorbeeld met een vaste videodeurtelefoon.

*Een andere vergelijkbare oplossing werkt niet via de telefoon maar bijvoorbeeld via uw tablet, smartphone, laptop en zelfs via uw TV. U hoeft dan niet naar de hal waar de videotelefoon hangt.

*Wij kunnen het beeld ook doorzenden naar een zorgcentrale zodat zij met u mee kunnen kijken of luisteren.

  • Dat er goede verlichting is naar het toilet savonds

*Met een sensor kunnen wij waarnemen dat u opstaat en kan er een lamp zacht gaan branden of alleen plintverlichting zodat uw partner niet wakker wordt. Als u weer naar bed gaat zal het licht vanzelf weer uitgaan.

Met bovenstaande voorbeelden willen wij u duidelijk maken dat wij u kunnen helpen bij het veilig en vertrouwd houden van uw eigen huis, zodat u langer thuis kunt blijven wonen.
Omdat niet iedereen hetzelfde is en verschillende wensen heeft voortkomend uit  persoonlijke omstandigheden, komen we graag met u in gesprek om te bekijken wat voor u de beste oplossing is.