Heeft u een vraag? Bel 06 - 131 88 092 of stuur een mail naar info@toekomstgerichtwonen.nl

Nieuwe erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen van kracht.

Installatiebedrijven die deze KvINL-erkenning willen hebben, dienen aan diverse voorwaarden te voldoen.
De afgelopen maanden heeft KvINL samen met een Technische Commissie met daarin diverse installateurs, externe deskundigen en in nauwe afstemming met de uneto-vni afdeling missie Wonen, Welzijn, Zorg hard gewerkt aan de totstandkoming van de regeling.

Soft skills

Een opvallend kenmerk van de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen is dat ook de soft skills waarover de installateur moet beschikken als voorwaarde zijn opgenomen. Om deze te verwerven moet de betreffende monteur de driedaagse cursus Comfort installateur volgen. Hierin ligt sterk de nadruk op het afnemen van een zorgvuldige woningcheck en het voeren van een gedegen adviesgesprek met klanten. Van belang is namelijk dat de installateur een nauwkeurig beeld krijgt van de klantvraag en binnen de beschikbare mogelijkheden een passende oplossing kan bieden. Uiteraard komen hierbij ook technische aspecten om de hoek kijken, maar in de cursus staat de wijze waarop de installateur het gesprek in gaat centraal. Wanneer de klantvraag louter technisch zou worden benaderd is het risico aanwezig dat de eerste de beste oplossing wordt aangeboden, terwijl deze minder goed aansluit bij de behoeften die de klant wellicht later nog heeft. Deze cursus moet worden afgerond met een advies aan een ‘echte’ klant. Bij een positieve beoordeling van het advies wordt het certificaat uitgereikt. Een andere voorwaarde om te kunnen werken volgens de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Wonen is het volgen van een tweedaagse cursus ‘Bewoners profielen.’
In de praktijk betekent dat onder meer dat de installateur E- of W-erkend moet zijn . Het zal regelmatig voorkomen dat installateurs alleen elektrotechnisch of alleen werktuigbouwkundig zijn opgeleid. In dat geval moeten zij een tweedaagse cursus volgen om het certificaat van Training Elektrotechniek voor Werktuigbouw (E voor W) of Werk- tuigbouw voor Elektrotechniek (W voor E) te behalen. Centraal hierin is de voorwaarde dat elk installatiebedrijf een zogeheten technische beheerder in dienst heeft die op meerdere terreinen aantoonbaar specifieke kennis heeft verworven.
Na het verkrijgen van de erkenning is de technisch beheerder verplicht elk jaar een ‘terugkombijeenkomst’ bij te wonen. De ontwikkelingen wat betreft het langer zelfstandig thuis wonen volgen elkaar in razend tempo op. Niet alleen op installatietechnisch of bouwkundig vlak, maar ook maatschappelijk en politiek gezien is er veel beweging.

Register Comfort installateur

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan heeft de installateur voldoende kennis en vaardigheden in huis om de KvINL-erkenning Langer Zelfstandig Thuis Wonen te verkrijgen. Is het installatiebedrijf vervolgens ook nog aangesloten bij branche- organisatie uneto-vni, dan wordt het bovendien opgenomen in het register van Comfort installateurs. Dit betekent ook dat leden die al in dit register werden vermeld, dat alleen blijven als zij de KvINL-erkenning in hun bezit hebben. Via dit register worden de erkende installatiebedrijven op de hoogte gehouden van de vele ontwikkelingen op de markt. Ook zal uneto-vni een actief pr-beleid voeren om het register en de daarbij aangesloten installatiebedrijven breed onder de aandacht te brengen. Het register zal door consumenten, zakelijke partijen, leveranciers, overheden et cetera kunnen worden ingezien.